Zaloguj się
Nie jesteś zalogowany:
Mam już konto
Wyszukiwanie zaawansowane »
Twój koszyk
0,00 zł
Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach i promocjach:
Sprawozdawczość budżetowa 2014

Sprawozdawczość budżetowa 2014

Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych

  |  
  |  
Rok: 2014
ISBN: 978-83-255-6462-9
Ilość stron: 730
Oprawa: Miękka
Format: B5
Cena brutto: 119,25 zł
Cena katalogowa: 159,00 zł
Rabat: 25,00%
Dostępność: Nakład wyczerpany

Sprawozdawczość budżetowa 2014

wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie
sprawozdania budżetowe i sprawozdania
z operacji finansowych.
Poradnik opatrzony
został licznymi przykładami liczbowymi
i wypełnionymi formularzami sprawozdań.

Zmiany w finansach publicznych 2014

 

730 stron praktycznej wiedzy!

Książka jako jedyna na rynku zawiera 348 odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania w zakresie sprawozdawczości oraz wyjaśnienia do
wszystkich sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych.

 

 
 

Kalendarium

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdań budżetowych 
za II kwartał.

Dowiedz się jak interpretować i zastosować 
nowe przepisy.

30 czerwca – upływa termin przekazania:

 • ewentualnych korekt sprawozdania Rb-NSD, Rb-30S, Rb-34S
  za IV kwartał oraz rocznych Rb-27S, Rb-PDP i Rb-ST do RIO.

10 lipca - upływa termin przekazania:

 • przez jednostki budżetowe do zarządu JST jednostkowych sprawozdań za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca
  (Rb-28S, Rb-27S, Rb-NWS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N
  oraz Rb-ZN). 

22 lipca - upływa termin przekazania:

 • przez zarządy JST do właściwej RIO zbiorczych sprawozdań za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca
  (Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS, Rb-NWS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-Z,
  Rb-N oraz Rb-ZN).

PAMIĘTAJ!

 

4 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w  sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
(Dz.U. z
2013 r. poz. ), a 24.1.2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie
sprawozdawczości budżetowej
(Dz.U. poz. 119)

 

W publikacji znajdziesz:

 • omówienie zmian w przepisach w zakresie sprawozdawczości,
 • wyjaśnienia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny wszystkich sprawozdań,
 • aktualne przykłady sporządzonych sprawozdań,
 • powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową,
 • wyjaśnienia do nowego sprawozdania Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki,
  samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
 • wytyczne w zakresie kwalifikacji wydatków strukturalnych.
 
 
 

Najlepsi autorzy:

Aleksandra Bieniaszewska (RIO Opole), Anna Borzęcka (Ministerstwo Finansów), dr Mieczysława Cellary (biegły
rewident), Lucyna Kuśnierz (RIO Rzeszów), Barbara Wołczak (pracownik państwowej jednostki budżetowej),
Maurycy Michalski (były pracownik Ministerstwa Finansów), Krystyna Gąsiorek (RIO Rzeszów).

 
 
 

Książka porusza zagadnienia z zakresu:

 • Sprawozdań budżetowych jednostek samorządowych
 • Sprawozdań budżetowych jednostek państwowych
 • Sprawozdań ze środków europejskich
 • Sprawozdań z wydatków strukturalnych
 • Sprawozdań z zakresu operacji finansowych w podziale na jednostki samorządowe i państwowe
 • Sprawozdawczości w układzie zadaniowym
 

Publikacja zawiera
komplet przydatnych
narzędzi

36 wypełnionych formularzy sprawozdań
wraz z komentarzem, 348 odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania oraz
terminarz sporządzania i przekazywania
sprawozdań.

 

Najważniejsze zmiany w zakresie sprawozdawczości budżetowej to:

 • skrócono terminy i zwiększono częstotliwości przekazywania sprawozdań,
 • wprowadzono nowe sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego,
  które nie wygasły z upływem roku budżetowego, które będzie sporządzane tylko za I i II kwartał,
 • zrezygnowano z formy papierowej niektórych sprawozdań,
 • wprowadzono szczegółowe zmiany w zasadach sporządzania poszczególnych sprawozdań.
 
 
 

Najważniejsze zmiany w zakresie sprawozdawczości z operacji finansowych to:

 • zmieniono zasady sporządzania sprawozdań i ich druki,
 • wprowadzono obowiązek sporządzania przez jednostki organizacyjne JST
  rocznego sprawozdania uzupełniającego Rb-UZ,
 • rozszerzono zakres możliwości przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
  wyłącznie w formie elektronicznej,
 • dla samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wprowadzono
  szczegółowe rozwiązanie w zakresie możliwości przekazywania sprawozdań wyłącznie w formie elektronicznej,
 • dla jednostek samorządu terytorialnego i odbiorców sprawozdań przekazywanych przez te podmioty
  wprowadzono nowe dodatkowe zasady sporządzania korekt.
 
 
 

Książka jest adresowana przede wszystkim do:

Pracowników służb finansowych
jednostek sektora finansów publicznych.

Studentów studiów prawniczych
i administracyjnych.

 
 
 

Polecamy również:

Podobne produkty

Sławińska-Tomtała Ewa,...
Cena w księgarni: 111,75 zł
Cena katalogowa: 149,00 zł
Walczak Piotr,...
Cena w księgarni: 111,75 zł
Cena katalogowa: 149,00 zł